Szukaj:


Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie jest jedną z największych wielokierunkowych uczelni niepublicznych działających w Warszawie. Kształci na dziewięciu kierunkach - budownictwo, geodezja i kartografia, elektrotechnika, informatyka, ekonomia, turystyka i rekreacja, pedagogika, zdrowie publiczne, pielęgniarsto, na studiach I i II stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich).

Zapewniamy m. in. niskie czesne, system stypendialny, wysoki poziom wykładów, opiekę medyczną we własnym centrum, pomoc w poszukiwaniu pracy, bibliotekę i czytelnię. Uczelnia posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej.Typ szkoły: wyższe

Dane teleadresowe:
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
województwo: mazowieckie
03-204 Warszawa ul.Łabiszyńska 25
telefon: (0 22) 675 88 65/67
fax: (0-22) 675 88 66
strona www: http://www.uczelniawarszawska.pl
Mapa lokalizująca placówkę: