Szukaj:


Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach z siedzibą w Żarach

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy
z siedzibą w Żarach utworzona została w marcu 2004 r.
Wpis do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 146.
Kształci studentów na studiach I stopnia (licencjackich)
oraz II stopnia (magisterskich), w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) oraz na studiach podyplomowych.

Wydział Pedagogiki w Żarach

STUDIA I STOPNIA:
Kierunek: Pedagogika - specjalności:
- Resocjalizacja
- Praca socjalna
- Doradztwo zawodowe
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Kierunek: Filologia polska - specjalności:
- Obsługa medialna firm i instytucji
- Filologia nauczycielska i nauczanie początkowe

STUDIA II STOPNIA:
Kierunek: Pedagogika - specjalności:
- Resocjalizacja
- Praca socjalna
- Poradnictwo zawodowe
- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- Edukacja dorosłych i gerontologia
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka

Zamiejscowy Wydział Pedagogiki w Gubinie:

STUDIA I STOPNIA:
Kierunek: Pedagogika - specjalności:
- Resocjalizacja
- Praca socjalna
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

STUDIA PODYPLOMOWE:

- Poradnictwo zawodowe,
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Logopedia
- Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
- Etyka
- Nauczanie przedmiotu przyroda
- Terapia pedagogiczna
- Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
- Trener
- Mediator
- Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
- Nauczanie przedmiotu - język polski
- Edytorstwo typograficzne
- Studium pedagogiczne
- Arteterapia
- Pedagogika medialna z informatyką
- Organizacja i zarządzanie oświatą
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka
- Edytorstwo użytkowe (stosowane)
- Literatura w praktyce terapeutycznej
- Obsługa medialna firm i instytucji

Uczelnia prowadzi:
- Akademickie Biuro Karier - aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów ŁWSH,
- Akademicki Związek Sportowy ŁWSH,
- Studenckie Koło Naukowe "ŁUŻYK".Typ szkoły: wyższe

Dane teleadresowe:
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach z siedzibą w Żarach
województwo: lubuskie
68-200 Żary ul.Żagańska 11
telefon: (68) 363-00-55
fax: (068) 374-20-40
strona www: http://www.lwsh.pl
Mapa lokalizująca placówkę: