Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

 Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie szkoły uczelnie studia edukacja licea gimanazja
Szkoly.Info.plSzukajInformacjeKontakt

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Typ szkoły:

wyższe


Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie kształci studentów od 2002 r. Jest uczelnią niepubliczną. Jej kadrę dydaktyczną tworzą wykładowcy z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich takich jak Wrocław, Poznań czy Kraków.

UZZM oferuje cztery kierunki studiów I stopnia (licencjackie i inżynierskie) w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. A także studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym oraz studia podyplomowe.

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały:
•    Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
•    Wydział Nauk Technicznych

Kierunki studiów i programy nauczania dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

Więcej nt. Uczelni na stronie: WWW.UZZM.PL

OFERTA KSZTAŁCENIA UZZM:

I) Studia licencjackie (I stopnia)

Zarządzanie
Specjalności:

 • Zarządzanie Kadrami  
 • Rachunkowość i Zarządzanie Finansami
 • Marketing  (NOWOŚĆ)
 • Logistyka Menedżerska  (NOWOŚĆ)
 • Zarządzanie w Handlu  (NOWOŚĆ)

Pedagogika
Specjalności:

 • Resocjalizacja i Socjoterapia
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej (NOWOŚĆ)
 • Edukacja Techniczna i Informatyczna  (NOWOŚĆ)


II) Studia inżynierskie (I stopnia)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
 • Inżynieria Procesami Produkcji
 • Zarządzanie Systemami Jakości  (NOWOŚĆ)

Górnictwo i Geologia
Specjalności:

 • Techniki Eksploatacji Złóż
 • Maszyny i Urządzenia Górnicze
 • Techniki Eksploatacji Złóż Miedzi  NOWOŚĆ

 

III) Studia magisterskie (II stopnia)

Zarządzanie o profilu praktycznym

 • Zarządzanie w Przemyśle
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Zarządzanie w Administracji
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
 • Specjalność Ogólnomenedżerska


Kandydaci przyjmowani są na kierunek Zarządzanie profil praktyczny. Studenci po pierwszym semestrze nauki będą mogli wybrać jedną ze specjalności lub też kontynuować naukę bez wyboru specjalności. Uruchomienie kształcenia na specjalności uzależnione będzie od liczby chętnych.

IV) Studia podyplomowe

 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Zarządzanie Procesami Produkacji
 • Edukcja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
 • Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
 • Socjoterapia  (NOWOŚĆ)
 • Doradztwo Personalne i Zawodowe  (NOWOŚĆ)
 • Zarządzanie Kadrami  

Wszystkie szczegółowe informacje na temat REKRUTACJI dostępne są na stronie www.uzzm.pl

ZASADY REKRUTACJI na studia licencjackie i inżynierskie:
Rekrutacja na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego trwa od połowy maja do września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach. Kandydaci na studia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości (z dowolnych przedmiotów i w dowolnym zakresie). O przyjęciu na studia na każdą specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI na studia magisterskie:

Rekrutacja trwa od połowy maja do wyczerpania limitu miejsc. By ubiegać się o przyjęcie na nasze studia II stopnia należy mieć ukończone co najmniej studia I stopnia. Liczy się kolejność zgłoszeń.

ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe:
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie stosownych dokumentów, a w przypadku dużej liczby kandydatów przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna. Nabór na studia podyplomowe trwa przez cały rok. Planowany termin uruchomienia studiów podyplomowych, to połowa października br.

DZIAŁ REKRUTACJI mieści się w sekretariacie Uczelni przy ul. Odrodzenia 21, 23 w pokoju 114, nr (76) 749 89 29, uzzm@uzzm.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb studentów uwzględniają zmieniające się realia gospodarcze,
 • małe grupy wykładowe,
 • kameralna atmosfera,
 • wyjazdy terenowe,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna,
 • specjalistyczne oprogramowanie w pracowniach komputerowych,
 • dostęp do darmowego Internetu na terenie Uczelni,
 • bogate zaplecze naukowo-badawcze oraz dydaktyczno-techniczne,
 • szeroki pakiet stypendiów (m.in.: naukowych, socjalnych, sportowych),
 • uczelniane publikacje wydawnicze,
 • organizacja konferencji, seminariów, wykładów otwartych dla studentów, a także specjalistów naukowych z różnych branż oraz społeczności lokalnej,
 • Uczelnia zatrudnia kadrę zarówno stricte uczelnianą, jak i wielu praktyków, z największych firm w regionie,
 • na UZZM funkcjonuje Konwent, czyli ciało opiniodawczo-doradcze skupiające przedstawicieli renomowanych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji pro-biznesowych. Celem i zadaniem jego jest doradztwo w zakresie wdrażania nowych kierunków oraz specjalności kształcenia na UZZM.
 • UZZM dba o rozwijanie kompetencji praktycznych swoich studentów, dlatego też prowadzi wiele zajęć laboratoryjnych,
 • dydaktyczne wyjazdy terenowe i zajęcia warsztatowe,
 • studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w lokalnych zakładach pracy.

 DLA STUDENTÓW

Uczelnia Zagłębia Miedziowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i tworzy dla nich, nie tylko odpowiednie warunki do nauki, ale również wspiera żaków oraz uczestniczy w ich społecznym życiu studenckim.

Na UZZM organizowane są cykliczne imprezy, w tym: Juwenalia, Otrzęsiny, Półmetek oraz wiele innych wydarzeń, podczas których Żacy mają okazję na głębszą integrację. Ponadto Uczelnia interesuje się również losami swoich Absolwentów, organizując dla nich spotkania w ramach Klubu Absolwenta. 
UZZM dba również o wysoki poziom edukacji studentów - poza obowiązkowym programem nauczania. Realizuje to poprzez organizację licznych konferencji, wykładów otwartych i warsztatów. W wewnętrznych wydarzeniach biorą udział przedstawiciele najbardziej prestiżowych Uniwersytetów z Polski. Ponadto na Uczelnia działają dwa koła naukowe, w tym Pedagogiczne i Koło Naukowe Górników i Geologów.


Dane teleadresowe:
województwo: dolnośląskie
59-300 Lubin ul.Odrodzenia 21,23

telefon: 76/ 749-89-29
fax: 76/ 749-89-28
strona www: http://www.uzzm.pl
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Linki SponsorowaneMapa lokalizująca placówkę: (Aby powiększyć mapę kliknij 2 razy.)


Copyright 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystajac z usług serwisu www.szkoly.info.pl akceptujesz naszą Politykę Prywatności