Szukaj:


Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa  w Warszawie

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Warszawie 2 lutego 2001 r. została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod nr 56.

Kształcenie studentów realizowane jest na kierunkach: FILOLOGIA, PEDAGOGIKA, ADMINISTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, INFORMATYKA w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

-Administracja
- Samorząd terytorialny
- Administracja gospodarką turystyczną
- Komunikacja społeczna
Pedagogika
- Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzaleźnień
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Edukacja dla rynku pracy
- Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną
- Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Filologia
- Filologia angielska
- Filologia hiszpańska
- Filologia niemiecka
- Filologia rosyjska
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Finanse i rachunkowość

Informatyka

Oferujemy:
- studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
- znakomite warunki lokalowe -  zajęcia w PKiN i w Centrum "Karmelicka"
- kadrę o wysokich kwalifikacjach
- niskie stałe czesne płatne w ratach miesięcznych
- możliwość otrzymania stypendium socjalnego i za wyniki w nauce

PKiN, VIII, X piętro, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,
tel. 22 656 62 56, tel./fax 827 76 71, Infolinia: 0 801 033 101
Dział Rekrutacji - pok. 1044A,
tel. 22 656 62 56, tel./fax 22 827 76 71

Centrum "Karmelicka", ul. Karmelicka 10, 00-163 Warszawa, tel.22 831 00 59

 Typ szkoły: wyższe

Dane teleadresowe:
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
województwo: mazowieckie
00-901 Warszawa ul.pl. Defilad 1
telefon: 22 656 62 56
fax: 22 827 76 71
strona www: http://www.wszechnicapolska.edu.pl
Mapa lokalizująca placówkę: